HomeOverDienstenTeamKlantenFoto'sContact
Klanten
De opdrachtgevers van EC Projects komen voornamelijk uit de culturele en recreatieve sector.
 
Enkele projecten betreffen:
 
 • Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (SHARE Europees project). Pilot gezamenlijk groenbeheer door vrijwilligers voor alle forten in Fortenland.
 • Vereniging Natuurmonumenten: Inrichting en financieringsplan voor de inrichting van het BB museum Fort Nieuwersluis.
 • Vereniging Natuurmonumenten: Bestuurscoaching en ontwikkeling ondernemersplan herontwikkeling Fort Nieuwersluis.
 • Ontwerp bidboek Museum met Toeristisch Informatiepunt Muider Muizenfort Museum.
 • Toekomstvisie Muider Muizenfort Museum.
 • Advisering Toekomstvisie Fort Uitermeer i.o.v. Stichting Uiteraard Uitermeer
 • Advisering Stichting Herstelling Amsterdam t.b.v. erfgoedplatform.
 • Lezing Staatsbosbeheer best practices in herontwikkeling forten in Nederland.
 • Fondsenwerving, herinrichting, exploitatie-formulering en ontwikkeling vrijwilligersbeleid Muider Muizenfort Museum.
 • Herbestemming en exploitatie-ontwikkeling Fort Westoever, in opdracht van Zeestad cv/bv.
 • Beleidsformulering, bestuursherstructurering, ontwikkelen vrijwilligersbeleid en subsidie- en fondsenwerving Stichting Stelling Den Helder.
 • Zakelijke leiding over de museale inrichting Nationaal Bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam. 
 • Ontwikkeling Fort Kijkduin, aangewezen als voorbeeldproject door het Mondriaan Fonds.
 • Stichting Forteiland Pampus: Zakelijk leider van project “museale inrichting Nationaal Bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam”.
HomeOverDienstenTeamKlantenFoto'sContact